Prima erată din istoria tiparului românesc

Foarte interesantul blog colaborativ ProLibro scrie despre Prima erată românească:

Mitropolitul Dosoftei … în notiţa ce precede erata “Psaltirei slavo-române”, apărute la Iaşi, în 1680, prima erată din istoria editurii româneşti, declara: “am îndireptatu bogatele cuvinte ce să află schimbate într-această carte , carile rumăniia nu să potriveşte cu sirbiia, pentru căci s-au tălmăcit de pre izvodulu lui S-tii Ieronim, carile-i eliniaşte, şi lătiniaşte şi evreiaşte”. (mai mult…)

Am citit în broşura „Contribuţii la istoricul vechei legătorii de cărţi din Transilvania”, scrisă de Dr. Iulius Bielz, fost director al Muzeului Brukenthal din Sibiu, despre câteva dintre preţurile lucrărilor de legătorie din vechime. Un Laurenţiu, frate dominican din Braşov, a primit în 1533 17 aspri pentru legatul unui registru de contabilitate, iar Mihail, presbiter tot din Brasov, a primit pentru legarea unui registru de venituri 14 aspri. (mai mult…)

Cum a fost la expoziţie

O imagine valorează (uneori) cât o mie de cuvinte:

Work in progress (mai mult…)